Η ανάρτηση απόψεων και άρθρων δεν σημαίνει και υιοθέτηση των αναγραφομένων.

Εθελοντισμός
Γράφει ο Νίκος Λάμπρου


Μέρος 2ο 
Σε συνέχεια προηγούμενης ανάρτησης (εδώ) και για τη προετοιμασία (σχεδίαση, οργάνωση,υλοποίηση όταν απαιτηθεί κλπ) κάθε δράσης εθελοντικής μορφής πρέπει να σχεδιαστούν και προετοιμαστούν από τώρα απλά και κατανοητά σχέδια. 
Ένα τέτοιο σχέδιο σε επίπεδο μικρού Δήμου-Τοπικής κοινότητας η ενός συλλόγου πχ περιβαλλοντικού πρέπει να απαντά σε ορισμένα ερωτήματα εμπλουτιζόμενο ανάλογα κατά περίπτωση. 
Μερικά ερωτήματα θα μπορούσαν να ήταν: 
1. Ποιος φορέας θα αναλάβει να φέρει σε πέρας την αποστολή σε συγκεκριμένη δράση 
2. Ποιος θα δώσει την εντολή εφαρμογής της διαδικασίας 
3. Ποιος θα εκπαιδεύσει τους εθελοντές. 
4. Ποιος θα είναι ο επικεφαλής υπεύθυνος του προσωπικού 
5. Τι ενέργεια(δράση) θα κάνει 
6. Πότε θα ξεκινήσει τη διαδικασία 
7. Πού θα γίνει η δράση 
8. Με ποιο προσωπικό θα υλοποιηθεί 
9. Με ποια μέσα (οχήματα,εργαλεία κλπ) 
10.Που θα συγκεντρωθεί προσωπικό και μέσα (αφετηρία) 
Τα ερωτήματα κατά περίπτωση θα πρέπει να απαντώνται ως εξής: 
1. Ποιος φορέας θα αναλάβει να φέρει σε πέρας την αποστολή σε συγκεκριμένη δράση 
α. Είναι σύνηθες να υπάρχει τμήμα εθελοντισμού σε Δήμο. 
β. Επίσης θα μπορούσε να είναι ένας αυτόνομος εθελοντικός σύλλογος η και περιβαλλοντικός. 
γ. Είναι αυτονόητο ότι η συνεργασία σε κάθε περίπτωση θα είναι αμφίδρομη. 
2. Ποιος θα δώσει την εντολή εφαρμογής της διαδικασίας 
Προτείνεται να είναι ο Δήμαρχος που έχει ολοκληρωμένη αντίληψη καθώς συνεργάζεται και με περιφερειακά κλιμάκια στο πλαίσιο του Ξενοκράτη η εξουσιοδοτημένος αντιδήμαρχος. 
Την εντολή θα τη δώσει στον επικεφαλής του τμήματος εθελοντών. 
3. Ποιος θα εκπαιδεύσει τους εθελοντές. 
α. Υπάρχουν φορείς που ασχολούνται ειδικά με την εκπαίδευση εθελοντών. 
Δείτε εδώ πληροφορίες για το Εθνικό Πρόγραμμα εθελοντικής Δράσης και εδώ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εθελοντικής Δράσης. 
β.Μπορούν επίσης να γίνουν εκπαιδευτικά μαθήματα σε τοπικό επίπεδο με τη βοήθεια του Στρατού,της Πυροσβεστικής,Κέντρων υγείας, αντίστοιχων συλλόγων δες εδώ κλπ. 
4. Ποιος θα είναι ο επικεφαλής υπεύθυνος του προσωπικού 
Θα ορισθεί εξ΄αρχής σε συνεργασία όλων των φορέων που θα συνεργασθούν και θα πρέπει να έχει τα τυπικά προσόντα που θα καθορίσουν αυτοί. 
5. Τι ενέργεια(δράση) θα κάνει 
-Συνοδεία βοήθεια στο σπίτι 
-Εμψύχωση 
-Δωρεά αίματος, μεταφορά ασθενών
-Υγειονομικές φροντίδες,Πρώτες βοήθειες 
-Ψυχαγωγία -Έρευνα διάσωση 
-Ακραία καιρικά φαινόμενα 
-Πυρκαγιές 
-Σεισμοί 
-Προστασία Περιβάλλοντος -Διαχείριση καταυλισμών 
-Ναυτικά ατυχήματα
-Ευαισθητοποίηση πολιτών για συμμετοχή στις παραπάνω δράσεις. 
6. Πότε θα ξεκινήσει τη διαδικασία 
Θα καθορισθεί από τις ανάγκες και θα δοθεί εύλογος χρόνος προετοιμασίας από τον φορέα που έχει αποφασισθεί. 
7. Πού θα γίνει η δράση 
Θα καθορισθεί ακριβώς η περιοχή δράσεως και τα όρια με σαφήνεια . 
8. Με ποιο προσωπικό θα υλοποιηθεί 
Το πιο δύσκολο σημείο του σχεδιασμού. 
Απαιτεί λεπτομερή επεξεργασία, ευαισθητοποίηση των πολιτών και εκ των προτέρων καταγραφή ακόμη και με αναπληρωματικά άτομα. 
α.Πρέπει να γίνει ενημέρωση των κατοίκων. 
β.Όσοι επιθυμούν να συμπληρώσουν σχετική αίτηση.΄΄Υπόδειγμα'' 
γ.Να υπάρξει σχετική άδεια από γιατρό ξεχωριστά για κάθε άτομο. 
δ.Να γίνει διαχωρισμός ανά ηλικία και αν είναι δυνατόν και δραστηριότητα. πχ. Σε περιβαλλοντική δράση μπορούν να λάβουν μέρος ακόμη και μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε μια δράση όμως που αφορά σεισμική δραστηριότητα μπορούν να λάβουν μέρος άτομα άνω των 25 ετών. 
ε. Να καταγραφούν σε βάρδιες όσοι επιλεγούν με ανώτατο όριο το 12ωρο και να υπάρχουν καταστάσεις με αναπληρωματικούς.
9. Με ποια μέσα (οχήματα,εργαλεία κλπ) 
α.Ανάλογα με τη δράση θα πρέπει να υπάρχουν αποθηκευμένα σε συγκεκριμένους χώρους και τα ανάλογα μέσα. 
1/ Φορεία 
2/ Σακίδια α βοηθειών
3/ Υγειονομικό υλικό 
4/ Φτυάρια 
5/ Σκαπάνες 
6/ Τσεκούρια 
7/ Αλυσοπρίονα 
8/ Τσουβάλια άδεια 
9/ Γάντια προστασίας 
10/ Δοχεία για πόσιμο νερό 
11/ Ασύρματοι μικρής εμβέλειας 
12/ Ταινίες επισημάνσεως 
13/ Σφυρίχτρες κλπ 
β. Οχήματα,βαριά μηχανήματα η ιδιωτικά όπως θα καθορισθεί στο σχέδιο του φορέα. 
10.Που θα συγκεντρωθεί προσωπικό και μέσα (αφετηρία) 
Εδώ καθορίζεται με σαφήνεια ο αρχικός χώρος προσελεύσεως των εθελοντών ο οποίος πρέπει να είναι άνετος για στάθμευση των ιδιωτικής χρήσεως οχημάτων με απόλυτη τάξη καθώς και των οχημάτων μετακινήσεως με τα απαραίτητα υλικά στον χώρο δράσης. 


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Γράφει ο Νίκος Λάμπρου

Μέρος 1ο 

Τι είναι ο Εθελοντισμός; 

Ο εθελοντισμός είναι μια πράξη μέσα από την οποία οι άνθρωποι αποκτούν νέες δεξιότητες και βοηθούνται να είναι ενεργοί πολίτες στην κοινότητα τους. 
Ο εθελοντισμός δεν έχει πλαίσια και όρια, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που μπορεί να πάρει διάφορες μορφές και διαστάσεις με βάσει τις αξίες, αρχές και την κοινωνικό -οικονομική και πολιτισμική πραγματικότητα της κοινωνίας. Οι εθελοντές προέρχονται από οποιοδήποτε κοινωνικό-οικονομικό στρώμα της κοινωνίας. 
Αν λάβουμε υπόψη ότι ένας εθελοντής μπορεί να είναι οποιασδήποτε ηλικίας, οικονομικής κατάστασης, ακαδημαϊκού υπόβαθρου, τότε μπορούμε εύκολα να ισχυριστούμε ότι σχεδόν όλοι οι πολίτες μπορούν να είναι υποψήφιοι εθελοντές. 
Είναι η μη αμειβόμενη και δίχως επαγγελματική εξέλιξη δραστηριοποίηση των πολιτών που αποβλέπει στην ευημερία του συνανθρώπου, της κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα. 
Δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή ανιδιοτελούς κοινωνικού έργου, αλλά περισσότερο αφορά μια στάση ζωής με ιδιαίτερες αξίες, όπως η φιλανθρωπία, η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινωνική συμμετοχή. 
Η προσφορά εθελοντικής υπηρεσίας, έχει πολλές μορφές δράσης: 
-Συνοδεία βοήθεια στο σπίτι 
-Εμψύχωση 
-Δωρεά αίματος, μεταφορά ασθενών 
-Υγειονομικές φροντίδες,Πρώτες βοήθειες
-Ψυχαγωγία 
-Έρευνα διάσωση 
-Ακραία καιρικά φαινόμενα 
-Πυρκαγιές 
-Σεισμοί 
-Προστασία Περιβάλλοντος 
-Διαχείριση καταυλισμών 
-Ναυτικά ατυχήματα 
-Ευαισθητοποίηση πολιτών για συμμετοχή στις παραπάνω δράσεις.Αναγνώστες

Εν Όψει Αλίαρτος

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Δεν υιοθετούμε κατ΄ανάγκη τις απόψεις των συγγραφέων άρθρων και σχολίων καθώς και των ιστολογίων που προέρχονται ειδήσεις, αναρτήσεις και άρθρα.
Αυτό το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών.
Σε περίπτωση που υπάρξει ανάρτηση, της οποίας είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, ή που θίγεστε από αυτή, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.
Εάν έχει συμβεί κάτι από τα παραπάνω δεν θα έχει γίνει εσκεμμένα και με σκοπό να σας βλάψει.
Οι αναγνώστες που δημοσιεύουν σχόλια, παρακαλούνται όπως είναι ευπρεπείς στους σχολιασμούς τους, αποφεύγοντας ύβρεις και ατεκμηρίωτα στοιχεία.
Σχόλια μη ευπρεπή θα διαγράφονται.
Εν Όψει Αλίαρτος

Αρχειοθήκη ιστολογίου