Η ανάρτηση απόψεων και άρθρων δεν σημαίνει και υιοθέτηση των αναγραφομένων.
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Βοιωτία. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Βοιωτία. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

Ανασκαφή ιερού Ποσειδώνος στη Βοιωτική Ογχηστό (2014)

Ἰωάννης Μυλωνόπουλος
Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρειας (ΠΑΕ) 2014
Οἱ ἀναφορὲς σὲ συγκεκριμένα ἱερὰ τόσο στὸ ὁμηρικὸ ὅσο καὶ στὸ ἡσιόδειο ἔργο εἶναι σπάνιες. Αὐτὸ ἀκριβῶς ὅμως τὶς κάνει τόσο ση μαντικές, ἰδιαίτερα ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἐξέταση τοῦ προβλήματος τῆς πιθανῆς συνέχειας θρησκευτικῶν παραδόσεων ἀπὸ τὴ μυκηναϊκὴ στὴν ὑστερότερη ἑλληνικὴ θρησκεία τῶν ἀποκαλούμενων ἱστορικῶν χρόνων. Πέραν ἀπὸ τὰ γνωστὰ κείμενα στὴν Ἰλιάδα (Π 225-239) καὶ τὴν Ὀδύσ σεια (ξ 327-329, τ 296-300), ποὺ πληροφοροῦν τὸν σύγχρονο με λετητὴ γιὰ τὴ σπουδαιότητα τοῦ ἱεροῦ τοῦ Διὸς στὴ Δωδώνη κατὰ τοὺς γεωμετρικούς, ἴσως καὶ μυκηναϊκούς, χρόνους, τὸ ὁμηρικὸ ἔπος μᾶς προσφέρειἐπί σης τὴ δυνατότητα νὰ κατανοήσουμε τὴ σημασία τοῦ ἱεροῦ τοῦ Πο σει δῶνος στὴ βοιωτικὴ Ὀγχηστό, τὸ ὁποῖο συντόμως ἀλλὰ μὲ ἀκρίβεια περι γρά φε ται ὡς ἄλσος στὸν περίφημο κατάλογο νηῶν τῆς Ἰλιάδος (Β 506: 
Ὀγχηστὸν θ᾽ ἱερὸν Ποσιδήϊον ἄλσος). Πρόκειται γιὰ μιὰ περιγραφὴ ποὺ ἐπαναλαμβάνουν καὶ μεταγενέστεροι ἀρχαῖοι συγγραφεῖς.

Σάββατο, 7 Απριλίου 2018

Ἀνασκαφὴ ἱεροῦ Ποσειδῶνος στὴ Βοιωτικὴ Ὀγχηστό (2015)

Ιωάννης Μυλωνόπουλος
Τὸ καλοκαίρι τοῦ 2015 συνεχίστηκε ἡ ἀνασκαφικὴ ἔρευνα στὸ ἀρχαῖο ἱερὸ τοῦ Ποσειδῶνος στὴ βοιωτικὴ Ὀγχηστό (Στενὴ Μαυρομα- τίου), ποὺ βρίσκεται ΝΑ. τῆς λίμνης Κωπαΐδος ἀνάμεσα στὴν πεδιάδα Θηβῶν πρὸς Α. καὶ τὴν πόλη τῆς Ἁλιάρτου πρὸς Δ. (σχ. 1). Οἱ ἐργασίες πεδίου ξεκίνησαν στὶς 8 Ἰουνίου καὶ ὁλοκληρώθηκαν στὶς 18 Ἰουλίου.

Κυριακή, 1 Απριλίου 2018

PIZZA MOZZA νέα πιτσαρία στην Αλίαρτο

MOZZA Pizzaria-pasta ΕΝΑΡΞΗ 9/04/2018
Μέσα στην ζέστη ατμόσφαιρα της πιτσαρίας MOZZA στην Αλίαρτο σας καλωσορίζουμε

Σταθερές οι εκτάσεις καλλιέργειας σπανακιού στον Ορχομενό

Η περιοχή του Ορχομενού αποτελεί μία από τις βασικότερες περιοχές παραγωγής σπανακιού της χώρας μας για νωπή χρήση. Οι μεγαλύτερες ποσότητες της καλλιέργειας καταλήγουν στην Αθήνα. Ένας σημαντικός αριθμός παραγωγών διακινούν το προϊόν απευθείας στις λαϊκές αγορές. Στην ευρύτερη περιοχή, καλλιεργούνται πάνω από 4.000 στρέμματα με μικρές αυξομειώσεις κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τον παραγωγό σπανακιού Τάσο Χριστοδούλου από τον Ορχομενό, η παραγωγή και η διάθεση του προϊόντος ικανοποιεί τους παραγωγούς της περιοχής:

Η σύγχρονη λογική επεμβάσεων στα ρέματα - Η περίπτωση της Έρκυνας (Βίντεο)

Συμμετοχή με ομιλία, στο Συνέδριο του Δήμου Λεβαδέων και του Ελληνικού Δικτύου Πόλεων με Ποτάμια με τίτλο: Αστικά Ποτάμια: "Από τη Λήθη στη Μνημοσύνη" και στην αναγέννηση στην Λειβαδιά, στις 16 και 17 Μαρτίου 2018.

Ομιλία με θέμα: Η σύγχρονη λογική επεμβάσεων στα ρέματα // Η περίπτωση της Έρκυνας. Λειβαδιά // 16.3.2018 

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα ''The Mycenaean Northeastern Kopais - Myneko'' στη βόρεια Κωπαϊδα

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το διετές ερευνητικό πρόγραμμα "The Mycenaean Northeastern Kopais – MYNEKO" (2016-2017), στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκαφική έρευνα στις νησίδες Άγιος Ιωάννης και Πύργος-Αγία Μαρίνα στον βορειοανατολικό μυχό της λίμνης στη βόρεια Κωπαΐδα, υπό τη διεύθυνση της Δρ. Έλενας Κουντούρη, Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ.

Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018

Ψηφιακή αποτύπωση 3D του Πύργου της Αλιάρτου και Ζωοδόχου Πηγής Μαζίου

Το Πρόγραμμα Ψηφιοποίησης της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Βοιωτίας, υπό το συντονισμό του Α. Βιώνη, αποτελεί ένα ανεξάρτητο αδελφό πρόγραμμα των Αρχαίων Πόλεων της Βοιωτίας (υπό τη διεύθυνση των Καθηγητών J. Bintliff και B. Slapsak). Η Ψηφιακή Βοιωτία ξεκίνησε το 2011 με την άδεια της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας, και με τη συνεργασία της 23ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στη Χαλκίδα. 

Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

Ο Μεσαιωνικός Πύργος της Αλιάρτου -Βίντεο

Το Βίντεο είναι του Χρήστου Παπαδόπουλου
Στην είσοδο της Αλιάρτου, στο δρόμο Θήβας-Αλιάρτου, πάνω από σπηλαιώδες άνοιγμα στην άκρη της αποξηραμένης λίμνης της Κωπαΐδας υψώνεται επιβλητικός μεσαιωνικός Πύργος που ανήκει σε μια σειρά από κατασκευές ίδιου τύπου στη Βοιωτία που λειτουργούσαν ως βάση του δικτύου επικοινωνίας και της άμυνας. Κατασκευάστηκε από Καταλανούς φεουδάρχες της περιοχής σε στρατηγικό πέρασμα και αποτελούσε οχυρό για την προστασία του φεουδάρχη και του αγροτικού πληθυσμού της περιοχής σε περίπτωση εχθρικής επιδρομής.

Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018

Βοιωτία - Μεσσηνία

Του καθηγητή Πέτρου Θέμελη

Η Βοιωτία, μολονότι βρέχεται από τον Ευβοϊκό και τον Κορινθιακό, παρέμεινε μια κλειστή από βουνά συντηρητική χώρα, με αριστοκρατικά ή ολιγαρχικά κατά κανόνα καθεστώτα σε ολόκληρη σχεδόν την ιστορική πορεία της. Γύρω στη λίμνη Κωπαΐδα κατοικούσαν άνθρωποι χωρίς διακοπή από τη Νεότερη Παλαιολιθική, τη Μεσολιθική και τη Νεολιθική εποχή (με σημαντικό χώρο κατοίκησης το μεγάλο σπήλαιο Σαρακηνό), όπως και στα παράλια του Ευβοϊκού. Ακμαία εμφανίζεται η Πρωτοχαλκή εποχή με σημαντικούς την περίοδο αυτή οικισμούς στη Θήβα, τις Λιθαρές, την Εύτρηση και τον Ορχομενό.

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

Τέσσερα χρόνια ερευνών στην Ογχηστό Αλιάρτου ,θέσεις και απόψεις

Ανασκαφές στο Ιερό του Ποσειδώνος στη Βοιωτική Ογχηστό

Η παρουσίαση  πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Αλιάρτου την 27 Ιανουαρίου 2018 από τον καθηγητή Κο Ιωάννη Μυλωνόπουλο* υπεύθυνο της ανασκαφής στην Βοιωτική Ογχηστό  και αποτελεί την δεύτερη επί των ανασκαφικών αποτελεσμάτων της  Ογχηστού  περιελαμβάνοντας τα αποτελέσματα των ετών 2014 ,2015,2016 και 2017.

Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

Η θεά Αθηνά στη Βοιωτία-Ερμηνευτική προσέγγιση μύθων μέσω της Γεωμυθολογίας

Με τους εκπαιδευτικούς: Βασιλική Νιαβή & Βαγγέλη Μαρκατσέλη
----------------------
@Media Lab Βιβλιοθήκης - 21 Οκτωβρίου 2017
-----------------------
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
Μυθολογικό Εργαστήρι Ενηλίκων

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Κινητοποίηση των αγροτών της Λιβαδειάς

Επιτροπή Αγώνα Αγροτών Λιβαδειάς
Την Παρασκευή 19 Γενάρη και ώρα 7:00 το απόγευμα στη Λιβαδειά στα γραφεία του Συλλόγου Συνταξιούχων του Δημοσίου θα πραγματοποιηθεί ευρεία Σύσκεψη αγροτών με πρωτοβουλία της Επιτροπής Αγώνα Αγροτών Λιβαδειάς

Γέμισε με παιδιά το Συνεδριακό Αλιάρτου στη περιβαλλοντική εκδήλωση για την Υλίκη (Βίντεο)

eTwinning ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ - ΤΟΥΣ ΘΑΥΜΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Σήμερα 15/1/2018 τα τμήματα του Σχολείου μας Γ1' και Γ2΄ επισκέφτηκαν το Συνεδριακό Κέντρο Αλιάρτου, όπου παρακολουθήσαμε την περιβαλλοντική εκδήλωση του ΚΠΕ Άμφισσας και του 2ου Νηπιαγωγείου Αλιάρτου, η οποία υλοποιείται -δια μέσου του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας- στο πλαίσιο της εφαρμογής του περιβαλλοντικού προγράμματος Ε - twinning με τίτλο «Ένας δράκος με γυαλιά ψάχνει καθαρά νερά/A dragon with glasses seeks for clean water» από τη νηπιαγωγό κ. Παπαϊωάννου Κωνσταντίνα του 2ου Νηπιαγωγείου Αλιάρτου .

Οι Ελικωνιάδες Μούσες και η πηγή Ιπποκρήνη


Κάποτε οι Μούσες διαγωνίστηκαν στο τραγούδι με τις εννιά κόρες του Πιέρου, βασιλιά της Πιερίας.

Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών – Η κιβωτός του πολιτισμού της Βοιωτίας

Ημερομηνία μετάδοσης: Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018, στις 20:00

Θήβα: η τρίτη ηγεμονική δύναμη της αρχαιότητας (Αθήνα, Σπάρτη, Θήβα). Μέσα από έναν κύκλο ιστορικών αποδείξεων (ανασκαφικά ευρήματα αρχαιότερα, αλλά και νεότερα) και μυθικών πεποιθήσεων (ο Θηβαϊκός κύκλος στην αρχαία τραγωδία), το ντοκιμαντέρ μας εισάγει στον πολιτισμό της Βοιωτίας, όπως αυτός αποτυπώνεται στα μοναδικά εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών.

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

Βάραθρο -Καταβόθρα ''Στοιχειωμένη'' Ελικώνα

Νίκος Λελούδας
Το Βάραθρο -Καταβόθρα ''Στοιχειωμένη'' βρίσκεται στο βουνό Ελικώνας Βοιωτίας σε υψόμερο 1300 μέτρα περίπου και στο κέντρο του οροπεδίου που βρίσκεται απέναντι και ανατολικά της ''Παλιοβούνας'' ψηλότερης κορυφής του Βουνού.

1981-82 - Ξεκινώντας απο το χωριό Αγία Άννα, η Κούκουρα, στον Ελικώνα, για μια απο τις πολύ πρώτες εξερευνήσεις της καταβόθρας "Στοιχειωμένη"! (Μαζί με Κώστα Ζούπη και Πέτρο Ρωμανά). - Μια ιδέα του ΤΙ κουβαλάγαμε με μουλάρια για κάμποσες ώρες περπάτημα !

Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

Παράδειγμα προς μίμηση το Παύλο Βοιωτίας

Ομόφωνα το ΔΣ ενέκρινε την απόφαση της Τ.Κ. Παύλου να δημιουργηθεί Λαογραφικό Μουσείο και Βιβλιοθήκη στο παλιό Δημοτικό Σχολείο

«Να δημιουργηθεί Λαογραφικό Μουσείο και Βιβλιοθήκη που θα στεγάζονται στο παλαιό Πέτρινο Σχολείο της Τοπικής Κοινότητας Παύλου» ήταν η ομόφωνη απόφαση που έλαβε το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, κάνοντας αποδεκτό το αίτημα του Τοπικού Συμβουλίου Παύλου και την στην αριθμ. πρωτ. 14981/12-12-2017 απόφασή τους. 

Αναγνώστες

Εν Όψει Αλίαρτος

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Δεν υιοθετούμε κατ΄ανάγκη τις απόψεις των συγγραφέων άρθρων και σχολίων καθώς και των ιστολογίων που προέρχονται ειδήσεις, αναρτήσεις και άρθρα.
Αυτό το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών.
Σε περίπτωση που υπάρξει ανάρτηση, της οποίας είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, ή που θίγεστε από αυτή, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.
Εάν έχει συμβεί κάτι από τα παραπάνω δεν θα έχει γίνει εσκεμμένα και με σκοπό να σας βλάψει.
Οι αναγνώστες που δημοσιεύουν σχόλια, παρακαλούνται όπως είναι ευπρεπείς στους σχολιασμούς τους, αποφεύγοντας ύβρεις και ατεκμηρίωτα στοιχεία.
Σχόλια μη ευπρεπή θα διαγράφονται.
Εν Όψει Αλίαρτος

Αρχειοθήκη ιστολογίου