Η κοινοποίηση των αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα αφορά καταρχήν τον ενδιαφερόμενο και μπορεί να το κάνει ελεύθερα
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ογχηστός. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ογχηστός. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019

Αρχαία μονάδα βάρους από την Ογχηστό

Πάρις Βαρβαρούσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Το ιερό της Ογχηστού, έδρα της ομώνυμης Αμφικτυονίας και της Βοιωτικής Ομοσπονδίας για μεγάλες χρονικές περιόδους, αποτελούσε ένα σημαντικό πολιτικό κέντρο της αρχαιότητας. Καθώς βρισκόταν ακριβώς πάνω στο στενό πέρασμα που ονομάζεται Στενή....

Σάββατο, 14 Ιουλίου 2018

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

Ανασκαφή ιερού Ποσειδώνος στη Βοιωτική Ογχηστό (2014)

Ἰωάννης Μυλωνόπουλος
Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρειας (ΠΑΕ) 2014
Οἱ ἀναφορὲς σὲ συγκεκριμένα ἱερὰ τόσο στὸ ὁμηρικὸ ὅσο καὶ στὸ ἡσιόδειο ἔργο εἶναι σπάνιες. Αὐτὸ ἀκριβῶς ὅμως τὶς κάνει τόσο ση μαντικές, ἰδιαίτερα ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἐξέταση τοῦ προβλήματος τῆς πιθανῆς συνέχειας θρησκευτικῶν παραδόσεων ἀπὸ τὴ μυκηναϊκὴ στὴν ὑστερότερη ἑλληνικὴ θρησκεία τῶν ἀποκαλούμενων ἱστορικῶν χρόνων. Πέραν ἀπὸ τὰ γνωστὰ κείμενα στὴν Ἰλιάδα (Π 225-239) καὶ τὴν Ὀδύσ σεια (ξ 327-329, τ 296-300), ποὺ πληροφοροῦν τὸν σύγχρονο με λετητὴ γιὰ τὴ σπουδαιότητα τοῦ ἱεροῦ τοῦ Διὸς στὴ Δωδώνη κατὰ τοὺς γεωμετρικούς, ἴσως καὶ μυκηναϊκούς, χρόνους, τὸ ὁμηρικὸ ἔπος μᾶς προσφέρειἐπί σης τὴ δυνατότητα νὰ κατανοήσουμε τὴ σημασία τοῦ ἱεροῦ τοῦ Πο σει δῶνος στὴ βοιωτικὴ Ὀγχηστό, τὸ ὁποῖο συντόμως ἀλλὰ μὲ ἀκρίβεια περι γρά φε ται ὡς ἄλσος στὸν περίφημο κατάλογο νηῶν τῆς Ἰλιάδος (Β 506: 
Ὀγχηστὸν θ᾽ ἱερὸν Ποσιδήϊον ἄλσος). Πρόκειται γιὰ μιὰ περιγραφὴ ποὺ ἐπαναλαμβάνουν καὶ μεταγενέστεροι ἀρχαῖοι συγγραφεῖς.

Σάββατο, 7 Απριλίου 2018

Ἀνασκαφὴ ἱεροῦ Ποσειδῶνος στὴ Βοιωτικὴ Ὀγχηστό (2015)

Ιωάννης Μυλωνόπουλος
Τὸ καλοκαίρι τοῦ 2015 συνεχίστηκε ἡ ἀνασκαφικὴ ἔρευνα στὸ ἀρχαῖο ἱερὸ τοῦ Ποσειδῶνος στὴ βοιωτικὴ Ὀγχηστό (Στενὴ Μαυρομα- τίου), ποὺ βρίσκεται ΝΑ. τῆς λίμνης Κωπαΐδος ἀνάμεσα στὴν πεδιάδα Θηβῶν πρὸς Α. καὶ τὴν πόλη τῆς Ἁλιάρτου πρὸς Δ. (σχ. 1). Οἱ ἐργασίες πεδίου ξεκίνησαν στὶς 8 Ἰουνίου καὶ ὁλοκληρώθηκαν στὶς 18 Ἰουλίου.

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

Τέσσερα χρόνια ερευνών στην Ογχηστό Αλιάρτου ,θέσεις και απόψεις

Ανασκαφές στο Ιερό του Ποσειδώνος στη Βοιωτική Ογχηστό

Η παρουσίαση  πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Αλιάρτου την 27 Ιανουαρίου 2018 από τον καθηγητή Κο Ιωάννη Μυλωνόπουλο* υπεύθυνο της ανασκαφής στην Βοιωτική Ογχηστό  και αποτελεί την δεύτερη επί των ανασκαφικών αποτελεσμάτων της  Ογχηστού  περιελαμβάνοντας τα αποτελέσματα των ετών 2014 ,2015,2016 και 2017.

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

Ο υπεύθυνος της ανασκαφής στην Ογχηστό στο συνεδριακό Αλιάρτου


Ομιλία, από τον επικεφαλής από πλευράς της Αρχαιολογικής Εταιρείας, κ. Ι. Μυλωνόπουλο, καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Columbia στο Συνεδριακό Αλιάρτου για τις ανασκαφές στην Ογχηστό Αλιάρτου.

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Ο πρίγκιπας της Ογχηστού Ιππομένης και η πριγκίπισσα του Ορχομενού Αταλάντη σε αγώνα δρόμου

Του Κου Πάρι Βαρβαρούση,Πανεπιστήμιο Αθηνών
Στη βοιωτική παράδοση, το ζευγάρι Ιππομένης – Αταλάντη προέρχεται από την ένωση βασιλικών οικογενειών της Ογχηστού και του Ορχομενού αντιστοίχως και είναι γνωστό στην ελληνική μυθολογία από τον αγώνα δρόμου που ενέπνευσε έργα τέχνης παλαιότερων και νεότερων δημιουργών. 

Ο Ιππομένης αναφέρεται από τον Απολλόδωρο ως γιος του Ποσειδώνα (τὸν Ἱππομένους ἐξ Ὀγχηστοῦ). Σύμφωνα με τους μελετητές, ο αγώνας δρόμου έγινε στην Ογχηστό.
Η Αταλάντη κατέχει σημαντική θέση στη μυθική παράδοση της Βοιωτίας και της Αρκαδίας με διαφορετικές ιδιότητες.

Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

Ο ''άγνωστος'' Ποσειδώνας

Καθημερινή ,3 Νοεμβρίου 2017. Γράφει η Γιώτα Συκκά
Ως θεός της θάλασσας, o Ποσειδώνας ήταν από τους σημαντικότερους θεούς της αρχαιότητας. Ανοιγε τα κύματα με την τρίαινά του σαν περνούσε και, όταν θύμωνε, προκαλούσε θύελλες, σεισμούς, εκρήξεις ηφαιστείων, ήταν υπεύθυνος για τα γεωλογικά φαινόμενα. Γι’ αυτό, οι ψαράδες και ναυτικοί τού πρόσφεραν θυσίες, κάνοντας επικλήσεις για σταθερότητα.
Αριστερά, ο «τζόκεϊ» του Αρτεμισίου είναι το μεγαλοπρεπέστερο χυτό άγαλμα αλόγου με αναβάτη που σώζεται από την ελληνική αρχαιότητα. Βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Δεξιά, ο Ποσειδώνας του Αρτεμισίου κοσμεί το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2017

Η δημοσιογράφος Α. Κώττη για τον Ποσειδώνα της Ογχηστού

Η δημοσιογράφος Αγγελική Κώττη του Liberal.gr παρουσιάζει το βιβλίο για τον Ογχήστιο Ποσειδώνα με τα γλυπτά του ναυαγίου του Αρτεμισίου.

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Προστάτης των αλόγων ο Ποσειδώνας του ιερού άλσους της Ογχηστού

Η δημοσιογράφος του Enetpress Νινέττα ΚοντράρουΡασσιά σχολιάζει το νέο βιβλίο με τίτλο «Προστάτης των αλόγων ο Ποσειδώνας του ιερού άλσους της Ογχηστού», Ιούλιος 25, 2017

Το νέο Βιβλίο του Κου Βαρβαρούση Ογχήστιος Ποσειδώνας, Λατρεία και Πολιτική στο archaiologia.gr


Πάρις Βαρβαρούσης, Παναγιώτα Παπαευαγγέλου 

Πάρις Βαρβαρούσης, Παναγιώτα Παπαευαγγέλου, Ογχήστιος Ποσειδώνας. Λατρεία και Πολιτική, πρόλογος: Βασίλης Αραβαντινός, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2017, σελ. 210. ISBN 978-960-02-3331-5

Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

Πάρις Βαρβαρούσης: Το νέο βιβλίο ''Ογχήστιος Ποσειδώνας - Λατρεία και Πολιτική''

O Ποσειδώνας, ένας από τους σημαντικότερους θεούς της αρχαιότητας λατρεύτηκε στην Ογχηστό της Βοιωτίας όχι ως θεός της θάλασσας, αλλά ως προστάτης των αλόγων με εορταστικές και τελετουργικές εκδηλώσεις γνωστές από την προ-ομηρική εποχή. Κείμενα αρχαίων Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων, καθώς και το πλούσιο επιγραφικό και αρχιτεκτονικό υλικό που ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια των ανασκαφών, αντανακλούν το εύρος και τη δυναμική της θεότητας αυτής σε πανελλήνια βάση.

Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Ξεκίνησαν οι ανασκαφικές δραστηριότητες στην Ογχηστό για το 2017

Ξεκίνησαν σήμερα, 6 Ιουνίου 2017, οι ανασκαφικές δραστηριότητες στην Ογχηστό Αλιάρτου με  επικεφαλής από πλευράς της  Αρχαιολογικής Εταιρείας τον  κ. Ι. Μυλωνόπουλο, καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Columbia.

Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Ξεκινούν ξανά οι εργασίες του Onchestos Excavation Project 2017

Έναρξη ανασκαφικών εργασιών   5 Ιουνίου και λήξη 15 Ιουλίου  2017 .
Η σεζόν 2017 σηματοδοτεί την τέταρτη συνεχή χρονιά τη δραστηριότητα της εκσκαφής του έργου Onchestos και του  Ιερού του  Onchestios Ποσειδώνα στην Αλίαρτο  Βοιωτίας.

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Έτοιμο το Onchestos Excavation Project - Website

Παρουσιάζεται από την επιστημονική ομάδα του υπεύθυνου για την ανασκαφή στην Ογχηστό ,καθηγητή του Columbia Dr Ιωάννη Μυλωνόπουλου, το Onchestos Excavation Project - Website

Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

Συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας στο Ιερό του Ποσειδώνος στη Βοιωτική Ογχηστό στην Αλίαρτο

Χορηγήθηκε στην Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία άδεια, για το έτος 2016, συνέχισης της ανασκαφικής έρευνας στο Ιερό του Ποσειδώνος στη Βοιωτική Ογχηστό σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, στο πλαίσιο πενταετούς ερευνητικού προγράμματος (2013-2017), υπό τη διεύθυνση της κ. Δρ. Α. Χαραμή, Προϊσταμένης της ως άνω Εφορείας. Επικεφαλής από πλευράς της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας να είναι ο κ. Ι. Μυλωνόπουλος, καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Columbia.

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνολογιών Γεωπληροφορικής στην Ογχηστό Βοιωτίας

Η Ογχηστός, έδρα της ομώνυμης Αμφικτιονίας και πολιτικοθρησκευτικό κέντρο της Βοιωτικής Ομοσπονδίας, είχε κατοικηθεί διαχρονικά από τους προϊστορικούς χρόνους. Το 338 π.Χ. η Ογχηστός έγινε πρωτεύουσα της Ομοσπονδίας των Βοιωτών και ο Ομοσπονδιακός Άρχων αναφέρεται στις πηγές ως ο ‘Αρχων της Ογχηστού’. Η αρχαία πόλη και ο ναός του Ποσειδώνα της Ογχηστού εντοπίζονται στη νοτιοανατολική περιοχή της λίμνης Κωπαϊδας, όπου υπάρχει ένα χαμηλό ύβωμα ανάμεσα στη πεδιάδα της Θήβας και τη Λειβαδιά, από όπου περνούσαν οι θρησκευτικές πομπές προς τους Δελφούς. Όσον αφορά το μέγεθός της πόλης, αυτή έχει θεωρηθεί συγκρίσιμη με τους Δελφούς, τη Δωδώνη, τα Ίσθμια, τη Νεμέα και ίσως και την Ολυμπία.

Αναγνώστες

Εν Όψει Αλίαρτος

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Δεν υιοθετούμε κατ΄ανάγκη τις απόψεις των συγγραφέων άρθρων και σχολίων καθώς και των ιστολογίων που προέρχονται ειδήσεις, αναρτήσεις και άρθρα.
Αυτό το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών.
Σε περίπτωση που υπάρξει ανάρτηση, της οποίας είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, ή που θίγεστε από αυτή, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.
Εάν έχει συμβεί κάτι από τα παραπάνω δεν θα έχει γίνει εσκεμμένα και με σκοπό να σας βλάψει.
Οι αναγνώστες που δημοσιεύουν σχόλια, παρακαλούνται όπως είναι ευπρεπείς στους σχολιασμούς τους, αποφεύγοντας ύβρεις και ατεκμηρίωτα στοιχεία.
Σχόλια μη ευπρεπή θα διαγράφονται.
Εν Όψει Αλίαρτος

Αρχειοθήκη ιστολογίου